Fråga facket Fråga facket

Med tydlig värdegrund minskar klyftorna

Arbetsmarknad Tillfälligt anställda och bemanningsanställda har en svagare position på arbetsmarknaden. Det är inte lika enkelt för dem att höja rösten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Johanna Krans, Ljungby
De utländskt födda får mer osäkra anställningar. Foto: Mats Wingborg

Värdegrundsarbete synliggör sociala strukturer

Tillfälligt anställda och bemanningsanställda har en svagare position.

- Genom värdegrundsarbetet på min arbetsplats har de sociala strukturerna blivit mer synliga. Konkret statistik över anställningsvillkor, arbetsuppgifter, kön och etnisk bakgrund gör att vi ser de orättvisor som finns, säger Johanna Krans, aktiv i GS och anställd vid tryckeriet Strålfors i Ljungby.

Strukturell diskriminering

På Johanna Krans arbetsplats finns omkring 170 anställda med kollektivavtal, majoriteten är män. Sedan finns en stor grupp bemanningsanställda. Enligt överenskommelsen med IF Metall får företaget ta in upp till 80 bemanningsanställda från de två företagen Manpower och Logent.

- Det har blivit tydligt att de bemanningsanställda till mycket stor del består av utländskt födda. Här finns alltså en tydlig etnisk uppdelning.

- De utländskt födda får de mer osäkra jobben och de som är födda i Sverige de mer trygga. Det är en form av strukturell diskriminering.

Kartläggning och värdegrundsarbete

Det borde fackliga organisationer jobba mycket mer med, menar Johanna Krans.

- Först när vi får en bild av hur det faktiskt ser ut kan vi åstadkomma förändringar.

Enligt Johanna Krans skulle fler trygga jobb leda till att fler vågade ställa krav.

- Tillfälligt anställda och bemanningsanställda har en svagare position. Det är inte lika enkelt för dem att höja rösten. Många står också utanför facket.

 

Artikeln är hämtad ur LO-aktuellt Tema: Kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.                                                         

Läs också kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisar löner.  

Mats Wingborg