Fråga facket Fråga facket

Ett steg i rätt riktning för en bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson skriver i en kommentar att den partsgemensamma avsiktsförklaringen mot ohälsa är ett steg i rätt riktning för en bättre arbetsmiljö.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Förebyggande pausgymnastik på postutdelningen.
Förebyggande pausgymnastik på postutdelningen. Foto: Lars Forsstedt

Ett steg i rätt riktning

Den avsiktsförklaring som LO, PTK och Svenskt Näringsliv ingått för att motverka den ohälsa som leder till sjukfrånvaro utgör en viktig grund för framtiden. Parterna ska utöka det förebyggande arbetet och vill också stärka företagshälsovården. Nu gäller det att fylla avsikterna med konkret innehåll.

LOs avtalssekretare Torbjörn Johansson- Det här är ett första steg i rätt riktning och det är bättre än det förslag som regeringen presenterat, säger Torbjörn Johansson.

LO-förbunden och dess medlemmar vittnar allt oftare om ett hårdare arbetsliv, där en god arbetsmiljö är satt på undantag. På allt för många byggen, inom handeln, på restauranger och verkstadsgolv runt om i landet slits arbetare ut i förtid.

Det handlar om klass och kön

- Det är de med lägst lön, de sämsta arbetsförhållandena och minst makt som har störst risk att drabbas av ohälsa och sjukfrånvaro. Det handlar om klass och om kön, konstaterar Torbjörn Johansson.

Att stärka företagshälsovården är en viktig fråga för LO. Särskilt viktigt är det att arbeta för att fler anställda får tillgång till en kvalitetssäkrad företagshälsovård som arbetar förebyggande och långsiktigt för att minska ohälsoriskerna.

Med dagens avsiktsförklaring har ett steg i rätt riktning tagits, men mycket återstår att göra.

Läs hela avsiktsförklaringen här.