Fråga facket Fråga facket

Facket måste få med nyanlända

Organisationsfrågor Vi måste lyfta vår vision, att alla ska få vara med. Då behövs en mer aktiv integration men inte bara från samhällets sida utan också från olika organisationer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Mohamed Shemesani
Många upplever stress av dålig ekonomi, säger Mohamed Shemesani. Foto: Mats Wingborg

Arbetsstressen ökar

Det har blivit större klassklyftor i samhället. Hos arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal har ingångslönerna sjunkit och arbetsvillkoren är ofta sämre. Andra tvingas jobba övertid utan att få något ob-tillägg.

- De här tendenserna är synliga inom städbranschen men också inom flera andra delar av arbetslivet, säger Mohamed Shemesani, idrottsplatsvaktmästare och aktiv i Kommunal.

Ett tecken på ökade klassklyftor som Mohamed Shemesani lyfter fram är att stressen ökat på många arbetsplatser. En dålig arbetsmiljö leder i sin tur till att många inte orkar med.

- Det finns ett samband mellan dåliga villkor och sjukskrivningar. Mohamed Shemesani menar att arbetslösheten tvingar många människor till att ta jobb med låga löner och dåliga villkor. Det blir som en ond
cirkel där de dåliga jobben pressar villkoren på andra jobb.

- Dåliga villkor och avsaknad av kollektivavtal skapar en social dumpning. Människor ställs mot varandra. På sikt finns risk för att den svenska modellen raseras. Men roten till problemet handlar om den höga arbetslösheten. En ökad sysselsättning är därför det viktigaste.

Fler och bra kollektivavtal och delaktighet

De fackliga organisationerna behövs för att bryta trenderna. För Mohamed Shemesani handlar det om att på många olika sätt stärka arbetstagarnas position i arbetslivet.

- Helt avgörande är att vi får fler och bra kollektivavtal, men också att anställda får inflytande och blir delaktiga i hur arbetet läggs upp. Den som har möjlighet att påverka kommer att känna en större tillfredsställelse i jobbet. Det minskar risken för utanförskap.

Enligt Mohamed Shemesani finns i dag stora grupper i samhället som upplever stress därför att de har dåliga ekonomiska villkor.

- Jag vet också många som inte vill söka stöd från samhället som inte vill ta emot bidrag. Det kan skapa en känsla av misslyckande. Jag tror de absolut flesta vill kunna försörja sig själva.

Tufft för nyanlända

Några som har det särskilt svårt ekonomiskt är de nyanlända. Mohamed Shemesani menar att det första steget är att få ett jobb men det kan vara tufft även när man har kommit ut i arbetslivet.

- Många upplever stress på grund av dålig ekonomi, säger Mohamed Shemesani.

- En del vågar inte säga ifrån om de blir erbjudna jobb med dåliga villkor och många vill inte vända sig till facket. Vissa har dålig erfarenhet av facklig verksamhet från hemlandet och kan till och med vara rädda förfackliga organisationer.

En aktiv integration behövs från organisationer

Mohamed Shemesani menar att LO borde satsa stort på att erbjuda fackliga utbildningar till nya medlemmar och särskilt till nyanlända.

- Vi måste lyfta vår vision, att alla ska få vara med. Då behövs en mer aktiv integration men inte bara från samhällets sida utan också från olika organisationer.

- Särskilt viktiga är de fackliga organisationerna, att de anstränger sig för att förklara vad facket är och att få med de nyanlända.

Artikeln är hämtad ur LO-aktuellt Tema: Kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.                                                         

Läs också kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Text: Mats Wingborg