Fråga facket Fråga facket

Diskussion om den svenska modellens framtid

Kollektivavtal Vad kännetecknar egentligen det vi brukar kalla "den svenska modellen"? Och hur kan den utvecklas vidare i en alltmer globaliserad värld? Det var temat när 300 personer träffades i Unionens lokaler i Stockholm för att diskutera den nya rapporten Modellen som klev ut genom fönstret - om globaliseringen och den svenska modellens framtid.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Diskussion om den svenska modellens framtid
LO-juristen Claes-Mikael Jonsson och den mångårige LO-utredaren Ingemar Lindberg ingår i LOs projekt för full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Foto: Anders Larsson

Svenska modellen i kapitalets tidevarv

Rapporten är skriven av LO-juristen Claes-Mikael Jonsson och den mångårige LO-utredaren Ingemar Lindberg och ingår i LOs projekt för full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.

Inbjudna för att kommentera och diskutera rapporten var Irene Wennemo, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet, Anders Weihe, chefsjurist och förhandlingschef vid Teknikföretagen, Susanne Ackum, tidigare statssekreterare på Finansdepartementet och Sverker Gustavsson, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Diskussionen leddes av Monika Arvidsson, utredningschef vid tankesmedjan Tiden.

Claes-Mikael Jonsson inledde med en kort exposé över den svenska modellen utveckling, från 50-talets Rhen-Meidner-modell och fram till dagens situation.

- Det är intressant att se hur den svenska modellen utvecklas i takt med förändringarna i omvärlden. Hur vi tagit världen till oss. I dag, när en ny svensk modell är på väg att formas, sker det i ett kapitalvänligt tidsskede. Maktbalansen har rubbats och tidsandan vänt.

Ingemar Lindberg fortsatte:

- Globaliseringen inverkar starkt men ska inte uppfattas som ett hinder. Det finns inget enkelt samband, som ju mer globalisering, desto mindre svensk modell. Globaliseringen är varken ond eller god, den är ingen naturkraft.

Tillitens betydelse

Susanne Ackum menade att det som mer än något annat kännetecknar den svenska modellen är att den är lösningsorienterad och i hög grad bygger på tillit mellan olika aktörer och intressen.

- I de internationella kontakter jag haft har jag blivit övertygad om vilken viktig roll just tillit spelar för ett samhälles utveckling. Vi har en tradition i Sverige att när vi hittar ett gemensamt problem så har vi former för att tillsammans, utifrån våra olika utgångspunkter, försöka hitta lösningar. Vi har kunnat leverera. Och den svenska modellen fungerar bra för oss, i vårt sammanhang, även om den behöver utvecklas.

Sverker Gustafsson menade att politik i dagens värld alltmer handlar om förhandlingar, ofta i internationella sammanhang.

- Då är det en styrka av den svenska modellen i så hög grad formats utifrån fackliga erfarenheter. Det är en styrka vi behöver i en tid då vi upplever så starka populistiska vågor i Europa.

Arbetslösheten det stora problemet

Iréne WennermoIrene Wennemo lyfte fram en reaktion mot bland annat strukturomvandlingen som kom under 70-talet, då modellen hamnade i problem, men framhöll framför allt de styrkor Sverige har i dag.

- Vi har en internationellt sett stark industri och unikt få arbetsmarknadskonflikter. Det stora problemet nu är arbetslösheten, och framför allt att växande grupper hamnat längre bort från arbetsmarknaden och i osäkra anställningar. Den svenska modellens nästa stora utmaning är integrationen.

Anders Weihe menade att utvecklingen från 50-talet och fram till 70-talet egentligen var en historisk parentes. Nu har vi återgått till ett normalläge.

- Integreringen i världsekonomin är nödvändig. Det nationella handlingsutrymme vi har i dag bör framför allt användas till att skapa konkurrenskraft. Självklart påverkar detta också den roll som arbetskraftskostnaderna spelar för våra möjligheter att hävda oss i konkurrensen.

Kapitalistisk konspiration

Anders Weihe vände sig också emot den bild av "kapitalistisk konspiration" som han menade ges i rapporten. På detta replikerade Ingemar Lindberg:

- Vi påstår inte att det finns någon konspiration bakom utvecklingen, men vi påstår att maktförhållandena har förändrats. Och maktförhållanden går att påverka.

Det handlar nu om att göra två saker samtidigt, fortsatte han:

- Det ena är att värna ett tillräckligt nationellt handlingsutrymme för att kunna se till att svenska kollektivavtal gäller på svensk arbetsmarknad.

- Den andra stora framtidsuppgiften är att bygga en övernationell facklig strategi för att kunna möta en alltmer globaliserad produktionsordning.

Läs mer om LO-projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. 

Mats Erikson/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Anders Larsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.