Fråga facket Fråga facket

Modellen som klev ut genom ett fönster

Rapport Uttrycket den svenska modellen har med tiden kommit att användas på både det ena och det andra, nästan på allt som kan anses utgöra svenska särdrag, i vart fall allt som är bra. Ofta har uttrycket kopplats till föreställningar om balans, medelväg eller ”lagom”. Inte sällan har det, använt av svenskar om Sverige, fått ett drag av självgodhet. Men länders olika modeller har historiska och kulturella rötter. Människor i andra länder föredrar i regel ”sin” modell. Och mångfalden har ett värde; bara dogmatiker vill smälta alla länder i en och samma gjutform.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Modellens öden och äventyr

Den här rapporten tar sin utgångspunkt i den samhällsekonomiska arbetsmarknadsmodell som utvecklades i Sverige under 1950- och 60-talen och som även kom att kallas Rehn/Meidner-modellen efter de båda LO-ekonomerna som satte idéerna på pränt.

Vi följer modellens öden och äventyr, diskuterar de krafter som skapade 1980- och 90-talens stora skifte och avslutar med några förslag på områden där den svenska modellens tänkande, i den ursprungliga modellens anda men under ändrade förutsättningar, kan verka inspirerande idag.

Rapporten Modellen som klev ut genom ett fönster (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.