Fråga facket Fråga facket

Jobb avgörande för integrationen

Arbetsmarknad Vi borde satsa på kompletterande yrkesutbildningar och undervisning i svenska, bygga ut systemen med lärlingsplatser och hitta former som också kan locka dem som är skoltrötta.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Marianne Lundgren
LO-grupperna har inte samma utrymme på arbetsmarknaden. Foto: Mats Wingborg

Nytt mod behövs

De sociala klyftorna i Sverige har blivit större. Vi har en hög arbetslöshet och det är särskilt svårt för ungdomar och nyanlända att få ett arbete.

- Vi har också en stor bostadssegregation. I Gävle där jag bor är detta väldigt tydligt, säger Marianne Lundgren, aktiv i Seko och anställd av tågoperatören DSB Uppland.

Marianne Lundgren menar att Gävle förvandlats från en arbetarstad till något annat mer anonymt.

- Den ena stora arbetsplatsen efter den andra har lagts ner. I stället har vi fått en växande högskola, det är positivt men LO-grupperna har inte längre samma utrymme.

- Det har också varit svårt att locka företag till Gävle, det skapar en känsla av att kommunen släpar efter.

Många har tappat hoppet. Det behövs en omläggning av politiken för att gjuta mod i människor. Det går inte att ta miste på att Marianne Lundgren är djupt oroad över utvecklingen i Gävle. Särskilt allvarligt tycker hon det är när människor blir långvarigt arbetslösa.

- Utanförskapet gör människor apatiska. Det skadar den sociala tillhörigheten och undergräver samhället.

En aktiv investeringspolitik behövs

Skatteintäkterna minskar vilket försämrar välfärden. Det behövs en aktiv investeringspolitik för att få fart på Sverige, anser Marianne Lundgren. Hon tycker att ansvariga politiker ibland varit för rädda för att satsa, exempelvis på en utbyggd infrastruktur.

- Sedan borde vi bygga ut systemen med lärlingsplatser. Det måste finnas bättre möjligheter att utbilda sig.

- Särskilt viktigt är att hitta former som även kan locka dem som är skoltrötta. I Gävle finns paradoxalt nog företag som inte hittar kompetent personal trots att vi har en hög arbetslöshet.

Integration av nyanlända

Marianne Lundgren säger att det också är viktigt att satsa rejält på att integrera de nyanlända.

– Jobb är den avgörande nyckeln för att integrationen ska lyckas. Särskilt borde vi satsa på kompletterande yrkesutbildningar och undervisning i svenska. Det kan skapa vägar in i arbetslivet.

 

Artikeln är hämtad ur LO-aktuellt Tema: Kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.                                                         

Läs också kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Mats Wingborg