Fråga facket Fråga facket

Kartläggning av skyddsombudens vardag

Arbetsmiljö LO har genomfört en enkät bland skyddsombuden för att se hur trakasserier, våld och hot utgör hinder för uppdraget. Resultatet presenteras på ett seminarium på LO den 26 oktober.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Enkät om hinder och trakasserier mot skyddsombud

LOs arbetslivsenhet har genomfört en enkätundersökning bland skyddsombud och huvudskyddsombud på arbetsplatserna i LO-förbunden för att kartlägga hinder, trakasserier, våld och hot.

Sten Gellerstedt är utredare och arbetslivsforskare på LO.

- Bakgrunden till enkäten är en växande svårighet för skyddsombuden att fullgöra sitt uppdrag. Därför vill vi veta mer om hur det ligger till och enkäten är en del i det arbetet.

Det seminarium som LO håller på onsdag 26 oktober ska ge en plattform för att driva dessa viktiga frågor tillsammans med förbunden.

I samband med seminariet släpper LO rapporten Trakasserier av Skyddsombud där resultatet av enkäten presenteras.

Information om och anmälan till seminariet finns här.