Fråga facket Fråga facket

Kort om LOs kongress som startar i morgon

Organisationsfrågor LOs kongress kräver skicklig planering när 400 ombud ska utvärdera den gångna kongressperioden och staka ut färdriktningen för de kommande fyra åren. Tekniken ska underlätta processen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Monica Sparrman
Jag känner mig helt trygg med vår tekniklösning på kongressen. Foto: Christina Jonsson

418 har rösträtt på kongressen

Kongressen är till för våra 400 ombud. Det är 300 ombud och representantskapet är 100 plus styrelsen som är 18 personer och LOs ledning. Det är sammantaget 418 personer som är röstberättigade, förklarar Monica Sparrman som har det samlade greppet om LOs 28e kongress 17 till 20 juni.

Tekniken ska underlätta

Denna kongress jobbar ombuden fullt ut med iPads. Det är inte alldeles nytt. På förra kongressen för fyra år sedan jobbade ombuden med iPads men då skickades kongresshandlingarna ut på papper.

Monica Sparrman berättar i stora drag vad som kommer att hända och om den nya tekniken som ska underlätta för kongressen.

- I god tid före den 6 maj, som stadgarna påbjuder, fick ombuden kongresshandlingarna hemskickade men denna gång nedladdade i iPads. Medlemsförbunden har redan tidigare jobbat mycket med iPads på sina egna kongresser och förbundsmöten så de har vanan inne.

Tidigare har ombuden sedan burit tillbaks pappershandlingarna till kongressen. Att använda paddor är också bra för miljön och LO slipper stora utskick med post.

- Ombuden kan följa kongressen hela tiden i sina iPads och kan göra ändringar och sätta post-it lappar i paddan. De kan också följa kongressen i paddan som är låst för nedladdning av annat än kongresshantering.

- För åhörarna kan det bli lite tråkigare när de inte kan följa kongressen som tidigare. De hänvisas till LOs hemsida för att följa kongressen

Allt sköts från paddan

- Redan när ombuden fick sin iPad kunde de börja jobba med handlingarna. De har kunnat lägga yrkanden till kongressen i förväg. När de kommer till kongressen är allas förslag lagrade i molnet och alla kan ladda ner detta i sin iPad. Paddorna hyrs under en längre tid för att ombuden ska kunna använda dem under hela den här processen och de ska lämnas tillbaka efter kongressen.

Det här kommer att snabba på kongressförhandlingarna.

- Jag känner mig helt trygg med denna tekniklösning och att ombuden har koll, säger Monica Sparrman.

Tekniken är mycket enkel i iPaden, förklarar Monica Sparrman och visar på sin skärm. Ombuden röstar med sin iPad och det finns en husknapp som leder tillbaks till den fråga på dagordningen som just behandlas. Knapparna tar ombuden direkt till rätt område för att undvika för mycket skrollande.

- Man begär också ordet via paddan och det underlättar för presidiet som slipper en massa lösa lappar.

Kongressrapporten klubbas och ny färdriktning antas

Kongressen innebär en stor organisation med alla anställda som ställer upp för att det ska bli en bra kongress. På torsdagen börjar uppbyggnaden av kongressen och på fredag klockan 12.00 öppnar kongressen med öppningsspel.

- På fredagskvällen är det förbundskväll då de olika medlemsförbunden ordnar aktiviteter för sina ombud. På lördagen är det kvällsplena och enligt det minutschema som finns håller förhandlingarna på till efter midnatt. Då ska motioner behandlas under lite längre tid. På lördagen väljs också LOs ledning och styrelsen väljs på söndag. Måndag morgon besöker statsminister Stefan Löfven kongressen och håller tal.

På måndagen ska kongressen fastställa kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner I sin helhet.

- Det är ett av de sista besluten och sedan följer vilken inriktning LO ska ha kommande kongressperiod. På måndag klockan 16.00 avslutas kongressen, säger Monica Sparrman.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.