Fråga facket Fråga facket

Samordnade lönekrav i avtalsrörelsen 2017

Arbetsmarknad Det blir krav på låglönesatsningar som ska komma 50 procent av LO-kvinnorna till del på individnivå i en modell som alla LO-förbund kan ta del av utan att något ska behöva bytas bort.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Från LOs representantskapsmöte den 19 oktober 2016.
Torbjörn Johansson är nöjd över att det blir samordnade förhandlingar. Foto: Jonas Wall

En modell som innebär låglönesatsningar

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson anser att Sverige har världens bästa lönebildning där reallönerna har ökat med 50 procent de senaste 20 åren.

- Vi har hittat en gemensam rekommendation inför avtalsrörelsen 2017. Det blir samordnade förhandlingar om löner och gemensamma förhandlingar om försäkringsfrågor. Vi har hittat en modell som alla LO-förbund kan ta del av, sa Torbjörn Johansson.

Modellen innebär en låglönesatsning som ska ge 50 procent av alla LO-kvinnor löneökningar på individnivå. Det är en insamlingsmodell där vi inte behöver byta bort något annat.

Vi ska värna den svenska modellen

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson sa när han öppnade representantskapets oktobermöte att vi ska vara stolta över att de som har en heltidstjänst i Sverige klarar sig på den inkomsten.

- De klarar att betala sina räkningar. Men det finns stora skillnader mellan män i manliga branscher och kvinnor i kvinnliga branscher. Minst hälften av alla kvinnor jobbar inte heltid.

För att komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar beslutade representantskapet också att utse en arbetsgrupp där LO-förbunden tillsammans med LO ska se över hela LAS, lagen om anställningsskydd, inför förhandlingarna med Svenskt Näringsliv.

Den svenska modellen är intressant utomlands

Det faktum att alla LO-grupper har haft en fantastisk reallöneökning de senaste 20 åren har gjort att andra länder och stora utländska bolag har visat intresse för den svenska modellen.

- Hur har ni klarat så höga reallöneökningar med bevarad konkurrenskraft undrar de stora utländska bolagen när de inte längre har kunder som har råd att köpa deras varor. Idén med solidarisk lönepolitik är att lägstalönerna ska höjas i takt med toppskiktets, menar Karl-Petter Thorwaldsson.

Alla 14 LO-förbunden är ense om att nå de gemensamt utstakade långsiktiga målen.

Gemensamma krav inför Avtal 2017

Se hela representantskapsförhandlingarna i LO PLAY

Se pressträffen från LOs representantskap.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.