Fråga facket Fråga facket

Stöd ditt livsviktiga skyddsombud!

Arbetsmiljö Skyddsombudets roll i att förebygga arbetsmiljöproblem är livsviktig. Nu är det viktigare än någonsin att ge våra skyddsombud det stöd de förtjänar!


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Döden på jobbet blir alltmer påtaglig. Det handlar om tragiska olycksfall med dödlig utgång, men även om arbetsrelaterade sjukdomar som leder till för tidig död. Skyddsombudets roll i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är av livsviktig betydelse.

Tillsammans för en säkrare arbetsplats

Varje dag runtom i Sverige kämpar våra skyddsombud för arbetskamraternas rätt till hälsa och säkerhet på jobbet. Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa tryggare arbetsplatser för alla.

Visa uppskattning för våra skyddsombud som arbetar hårt för att skydda oss alla. Beställ foldrar, affischer och flygblad och dela till arbetskamraterna och passa på att fira ditt skyddsombud lite extra på Skyddsombudens dag 25 oktober!

Vill du bli skyddsombud?

Rollen som skyddsombud är ett fackligt uppdrag med syfte att jobba tillsammans med sina arbetskamrater för att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar över arbetsmiljön på allvar. Det handlar om att arbeta förebyggande och att uppmärksamma chefen på risker.

Men ett skyddsombud har långtgående lagliga möjligheter, ett skyddsombud kan stänga ner en arbetsplats om det är akut fara för liv och hälsa hos dem som arbetar.

Är du intresserad av uppdraget som skyddsombud? Kontakta ditt fackförbund så får du veta mer!