Fråga facket Fråga facket

Viktigast av allt är att värna kollektivavtalen

Kollektivavtal Fackföreningsrörelsen kan göra mycket för att skapa ett mer jämlikt samhälle och viktigast av allt är att värna kollektivavtalen och behålla en hög nivå på ingångslönerna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi måste säga nej till lägre ingångslöner.
Vi måste säga nej till lägre ingångslöner. Foto: Mats Wingborg

Svårt med barnomsorg nätter och helger

I Filipstad har det blivit jättetufft med platser på dagis och fritids. Det är särskilt svårt att hitta barnomsorg på helger och nätter. Det skapar väldiga begränsningar. Vissa ensamstående kan inte ta ett jobb för att de inte har dagisplats till sina barn, säger Elisabeth Nordin, själv bosatt i Filipstad och aktiv inom Seko som förhandlingsansvarig och ordförande i sektionen.

Ekonomi påverkar livssituationen

Ett problem som också kan leda till ekonomiska bekymmer är, enligt Elisabeth Nordin, att det är svårt att få deltidsstämpla om man inte kan jobba vissa tider. Hon konstaterar att a-kassans regler kräver att man ska vara väldigt flexibel och kunna jobba när som helst. Elisabeth Nordin menar att ekonomisk utsatthet påverkar människors hela livssituation.

- Familjerna kanske inte kan betala fritidsaktiviteter för barnen, man har inte råd att delta på idrottsevenemang, inte heller med föreningsavgifter. Jag vet också att det finns stora skillnader när det gäller hur mycket föräldrarna kan betala för kläder och leksaker till barnen. En del tar kortsiktiga lån för att ha råd att köpa saker. Men det är en farlig väg. Räntan på skulderna blir en ny avgift.

- Sedan är det skillnader på vad man äter. Ofta är billigare mat mindre nyttig vilket påverkar hälsan.

Vi behöver skapa ett jämlikt samhälle

Fackföreningsrörelsen kan göra mycket för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

- Viktigast av allt är att värna kollektivavtalen. Utan avtal skulle skillnaderna mellan olika arbetstagare öka, inte minst skulle de sämst ställda förlora om avtalen blev färre.

- Men även många andra frågor har stor betydelse, både att fler får arbeten och att fler får fasta anställningar.

Ingångslönerna måste hållas på en hög nivå

Elisabeth Nordin hävdar att de som fastnar i olika tillfälliga jobb också har svårare att ställa krav på bättre förhållanden.

- Därför måste vi se till att behålla en hög nivå på ingångslönerna. Jag är motståndare till förslagen om sänkta ingångslöner. Elisabeth Nordin är lokal förhandlare inom Seko-Sis för anställda inom Statens institutionsstyrelse. Det handlar bland annat om dem som arbetar på lvm- och lvu-institutioner, vård av missbrukare och av unga.

- Hela sektorn präglas i dag av underbemanning och många har tillfälliga jobb. Konsekvensen blir otrygghet och osäker ekonomi men också en sämre vård. Våra klienter blir lidande.

- För att kunna rekrytera medarbetare och behålla personalen på lvm- och lvu-hemmen måste vi höja statusen på jobben, det kräver höjda löner för bland annat behandlingsassistenter.

Artikeln är hämtad ur LO-aktuellt Tema: Kongress 2016 Alla vinner på jämlikhet.                                                         

Läs också kongressrapporten Vägen till full sysselsättning och rättvisare löner.

Text: Mats Wingborg