Fråga facket Fråga facket

2000-

Arbetsmarknad På 2000-talet fick LO sin första kvinnliga ordförande. Fackföreningsrörelsen mötte nya utmaningar och tvingades försvara den svenska kollektivavtalsmodellen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Första maj Stockholm 2012

LOs första kvinnliga ordförande

På kongressen 2000 beslutades att LO är en feministisk organisation och samtidigt fick LO sin första kvinnliga ordförande: Wanja Lundby-Wedin.

Under folkomröstningen om EMU 2003 tog LO beslut om att varken säga ja eller nej utan vara neutralt. Medlemsförbunden var splittrade. Pappers, Metall och Industrifacket kampanjade för ett ja medan Handels, Transport och Hotell- och restaurang tog ställning för ett nej.

Ny borgerlig regering

Efter att Sverige återigen fått en borgerlig regering 2006 höjdes bland annat medlemsavgifterna till a-kassan kraftigt. Flera av LOs medlemsförbund har förlorat medlemmar, även om tappet inte varit i närheten av lika stort som till exempel 1909.

Lavaldomen

Svensk arbetsmarknad kom att påverkas mer och mer av EUs bestämmelser. Byggnads och Elektrikerna beslöt 2004 att sätta ett lettiskt företag som byggde en skola i Vaxholm i blockad i syfte att få företaget att underteckna svenskt kollektivavtal.

Fallet anmäldes till EG-domstolen (nuvarande EU-domstolen) som 2007 meddelade att Byggnads och Elektrikerna hade gjort fel när de satt byggföretaget i blockad.

Arbetsdomstolen bestämde 2009 att Byggnads och Elektrikerna skulle betala skadestånd. Men den lagstiftning som Sverige antog efter domen har kritiserats skarpt av både FNs arbetsmarknadsorgan ILO och av Europarådet.

Försvar för kollektivavtalen

I andra sammanhang lyckades fackföreningsrörelsen försvara kollektivavtalsmodellen. Hösten 2007 utlyste Handelsanställdas förbund strejk på tre Videomix-butiker i södra Sverige, eftersom företaget vägrade skriva på kollektivavtal och betala ut ob-ersättning.

Efter två månader gav Videomix upp och tecknade kollektivavtal.

Förhandlingar om huvudavtalet

Hösten 2007 inledde LO och Svenskt Näringsliv förhandlingar om ett nytt huvudavtal. Svenskt Näringsliv krävde bland annat försämrat anställningsskydd och minskade möjligheter till strejk, vilket LO inte kunde gå med på. Förhandlingarna avslutades därför 2009 och det gamla Saltsjöbadsavtalet gäller än.

Kalle Holmqvist
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.