Fråga facket Fråga facket

Organisation

Organisationsfrågor LO är en samlande kraft för 13 svenska fackförbund.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs centrala kansli ligger i Stockholm. Här jobbar 100 anställda med opinionsbildning, organisationsfrågor och utredningsarbete. Fokus är kollektivavtalens innehåll, pensioner, avtalsförsäkringar, välfärdsfrågor, ekonomisk politik, fackligt arbete, kursverksamhet och internationellt fackligt arbete.

LO är organiserat i 9 regionala distrikt och ett antal lokala LO-fack i kommunerna. Deras uppgift är att organisera den fackliga och politiska samverkan, driva arbetsmarknadspolitiska frågor samt att arbeta med ungdoms- och skolverksamhet på lokal och regional nivå.

Kongressen är LOs högsta beslutande organ och sammanträder vart fjärde år. En styrelse utses av kongressen med representanter från förbunden. Styrelsen sammanträder två gånger i månaden. LOs ledning utses också av kongressen och består av fyra personer; ordförande, förste och andre vice ordförande och avtalssekreterare. 

Utöver samverkan med Socialdemokraterna och SSU har LO ett nära samarbete med ABF och Unga Örnar