LO Play

Filtrera innehåll | Rensa filter

Prenumerera på filmklipp

Försäkringar

Barndomen är en magisk tid

30 sek

Missa inte föräldrapenningtillägget. En anmälan kan ge mer pengar i plånboken!

Ekonomi

Har inflationsmålet en framtid?

1 tim 33 min

Sverige har haft en lång period med låg inflation och låga inflationsförväntningar. Detta ser nu ut att vända till följd av de historiskt låga räntorna, god tillväxt och lägre arbetslöshet. Vad behövs för att en inflationsmålspolitik ska fungera i dagens värld?

Arbetsmarknad

Almedalen: Utan yrkesutbildning stannar Sverige

55 min

För att inte Sverige ska stanna behöver vi fler som gör mer och förändrar retoriken, synen och förståelsen för yrkesutbildningar. För att öka attraktionskraften i yrkesutbildning behöver goda krafter samspela bättre långsiktigt. Fler elever ska välja yrkesprogram som ska hålla världsklass.

Välfärd

Almedalen: Jämlikhet – varför så svårt

1 tim 2 min

Vad ligger i jämlikhetsbegreppet? Varför är det så viktigt att sträva mot ökad jämlikhet? Faktorer som etnicitet, integration, klass och kön – hur påverkar de arbetet för ökad jämlikhet? Vi vet att diskriminering, främlingsrädsla och rasism påverkar målet om jämlikhet negativt, hur tacklar vi det?

Välfärd

Almedalen: Barndomstolen 2016

56 min

Vad kan egentligen makthavare om barnkonventionen? Inkluderar de barnperspektivet i sitt dagliga arbete? I barndomstolen tar barnen över och ställer makthavare till svars för vad de gör för att stärka barns rättigheter.

Internationellt

Almedalen: Hur uppnås schysta villkor i arbetslivet på en globaliserad arbetsmarknad?

56 min

Den ständiga jakten på lågt pris och ökade vinster skapar ett alltmer ojämlikt arbetsliv. FNs organ för arbetslivsfrågor, ILO, diskuterar nu hur mänskliga rättigheter i arbetslivet kan respekteras i de nu komplicerade produktionskedjorna. Hur kan fördelarna av globaliseringen komma fler till del?

Internationellt

Almedalen: Överlever EU?

56 min

EU-samarbetet står inför ett antal utmaningar som kommer att avgöra dess framtid, den brittiska folkomröstningen och eurozonens behov av fördjupat samarbete. Flyktingströmmar, högerpopulism och främlingsfientlighet utmanar EU-samarbetet. Röster från olika delar av Europa diskuterar EUs framtid.

Välfärd

Almedalen: Läs för mej – ett samtal om läsning

60 min

Varför är det viktigt med läsning och högläsning? Ska facket engagera sig i läsprojekt? Är det överhuvudtaget en facklig fråga? Läsning och läsförståelse är viktiga förutsättningar för att kunna påverka sin livssituation. Språket är en hörnsten i demokratin och en investering för jämlikhet.

Sida 3 av 15123456...15