Fråga facket Fråga facket

LOs hantering av personuppgifter

Organisationsfrågor LO behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR. Här beskrivs hur LO behandlar personuppgifter i den dagliga verksamheten.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Version 20240514

Arbetsgrupper

LO tar in anmälningar till arbetsgrupper och deltagarnas kontaktuppgifter sparas under tiden arbetet pågår. Laglig grund är avtal mot bakgrund av LOs samordnade roll enligt LOs stadgar.

LO hämtar in uppgifter om eventuella kostavvikelser inför varje möte, men sparar dem max en månad efter avslutad aktivitet. Laglig grund är samtycke.

Fackliga kurser

På LOs hemsida finns information om de fackliga kurser som anordnas av LO, LO-distrikten, LO-förbunden, ABF samt Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum. Via ett formulär kan intresserade skicka intresseansökningar till kurserna. Ansökningarna behandlas av respektive utbildningsanordnare. Uppgifterna raderas, minimeras eller sparas, beroende på vilken typ av kurs det gäller.

Personuppgifter avseende kostavvikelser och allergier raderas senast tre månader efter kursen. Laglig grund är samtycke.

Om du vill veta mer om behandling av dina personuppgifter i samband med fackliga utbildningar, kontakta det fackförbund eller den utbildningsanordnare som är aktuell för dig. 

Ungkurser och LOs stipendiefond

Deltagare vid utbildningar som omfattas av LOs stipendiefond samt ”Om facket” och ”Om Samhället” registreras av LO-distrikten i LOs centrala databas. Uppgifterna sparas i tre år för att personerna inte ska bli kallade till samma utbildning flera gånger. Laglig grund är avtal, samtycke eller intresseavvägning.

Konferenser och seminarier

Den som vill delta i ett seminarium eller vid en konferens i LOs regi anmäler sig via ett webb-formulär. Informationen som samlas in behövs för planeringen och genomförandet av evenemanget. Ibland efterfrågas eventuella kostavvikelser och/eller allergier. Uppgifterna raderas tre månader efter genomförandet. Laglig grund är samtycke.

Ungforum och VISA-konferens

Deltagarna vid LOs Ungforum respektive VISA-konferensen (Vidareutbildning för studieansvariga) anmäls av förbunden direkt till Runö Folkhögskola och Utvecklingscentrum som är personuppgiftsansvarig. Runö delar uppgifter till LO centralt för att göra i ordning material till deltagarna. Uppgifterna hos LO raderas senast efter tre månader. Laglig grund är intresseavvägning.

Kontakt med LO

LO svarar på e-post med allmänna frågor snarast och raderar e-posten senast efter tre månader. Laglig grund är intresseavvägning.

Om känsliga eller sekretessbelagda uppgifter skickas från LO så sker det med vanlig post eller krypterad e-post.

Undvik att skicka känsliga personuppgifter via okrypterad e-post, till exempel medlemskap i fackförbund eller extra skyddsvärda uppgifter som personnummer, löner, sjukintyg, personliga dokument och så vidare. Skicka aldrig original till LO. Vänd dig i första hand till ditt fackförbund för personliga ärenden.

Använd vanlig postgång för känsliga personuppgifter.

På LOs hemsida finns olika formulär som underlättar kontakt med utvalda delar av LO-kansliet. När du fyller i dina kontaktuppgifter i ett sådant formulär behöver du ge samtycke till behandling av personuppgifter genom att markera i en kryssruta. De inkommande uppgifterna raderas senast efter tre månader.

Rekrytering

LO samlar in och behandlar personuppgifter i samband med rekrytering. Personuppgifterna raderas två år efter att tjänsten är tillsatt. Laglig grund är intresseavvägning.

LOs hemsida

www.LO.se är Landsorganisationen i Sveriges officiella hemsida och har utgivningsbevis utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Ansvarig utgivare för LO.se är kanslichef Elisabeth Brandt Ygeman. 

Cookies

LO.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Google Analytics är ett digitalt analysverktyg som mäter besök och beteende på LO.se genom att använda cookies. Med hjälp av Google Analytics analyserar redaktionen för LO.se hur besökare använder webbplatsen och på vilka sätt innehållet behöver utvecklas. Informationen kan inte användas för att spåra enskilda besökare. 

Läs mer om vilka cookies vi använder på LO.se

Nyhetsbrev och pressmeddelanden

Som besökare på LO.se och LO Bloggen kan du välja att prenumerera på nyhetsbrev och pressmeddelanden. För att göra dessa utskick använder vi oss av externa leverantörer som via avtal agerar som LOs personuppgiftsbiträden. Uppgifterna i prenumerationsregistren delas inte med någon annan.

Det är enkelt att avanmäla sig från dessa prenumerationer genom tydliga länkar i respektive e-postmeddelande.

Sociala medier

LO använder plattformarna Facebook, Twitter, Instagram, TikTok och Youtube för att bedriva opinionsbildning, sprida information om fackliga tjänster och föra dialog med de som är intresserade eller har frågor om organisationen.

Facebook är primärt personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter på Facebook. Däremot är LO att anse som ansvarig för viss behandling som sker på LO Sveriges Facebook-sida. I de fall vi behandlar personuppgifter i våra inlägg gör vi det med stöd av lagliga grunden intresseavvägning.

I sociala medier delar LO länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan. LO ansvarar inte för den behandling av dina personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

LOs policy

LOs policy om hantering av personuppgifter (GDPR) kan du läsa i den här PDFen. 

Om du har frågor eller synpunkter rörande LOs hantering av personuppgifter mejla till dataskydd@lo.se.

OBS! Endast frågor rörande personuppgifter hanteras den vägen.