LO Play

Filtrera innehåll | Rensa filter

Prenumerera på filmklipp

Kollektivavtal

Almedalen: Därför behöver Sverige etableringsjobb

57 min

Svensk arbetsmarknad är stark. Vi har högst sysselsättning i EU. Men arbetsgivare har ibland svårt att hitta personal med rätt kompetens samtidigt som många födda utanför Europa har svårt att få ett arbete. Hur löser vi denna matchningsproblematik och säkrar framtida kompetensförsörjning?

Anställningsvillkor

Almedalen: Otrygg på jobbet till efter 30?

58 min

Vilken syn har unga människor på arbetsmarknaden? Vilka förväntningar har de på de jobb som finns? Är trygga anställningar bara till för folk över 30? Ett tydligt panelsamtal om vilken framtid på arbetsmarknaden de olika politiska partierna vill erbjuda dagens unga.

Välfärd

Almedalen: Vägval för välfärden: kvalitetsfokus eller vinstjakt?

1 tim

Vilka är de principiella och praktiska problemen med vinstuttag från vår gemensamma, offentligt finansierade välfärd i allmänhet och skola och omsorg i synnerhet?

Arbetsmarknad

Almedalen: Hur blir alla vinnare på digitaliseringen?

59 min

Snabb teknisk utveckling innebär utmaningar för företagen, fackföreningarna och politiken. Sveriges konkurrenskraft kan öka om vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla ska bli vinnare när näringslivet och arbetsmarknaden förändras och när jobben utvecklas?

Arbetsmarknad

Almedalen: Kan en grön omställning förbättra Sveriges konkurrenskraft?

1 tim 6 min

Klimatteknik och klimatneutrala varor och tjänster nämns som nästa stora innovationsområde. Med Parisavtalet ökade ambitionsnivån för att hejda temperaturstegringen och vi torde se en ökad global efterfrågan på sådana innovationer.

Jämlikhet

Almedalen: Torgmöte mot högerpolitik och systemskifte

28 min

LOs ordförande samtalar med unga fackligt aktiva på Gotland om högerns politik, hoten mot demokratin och principen om alla människors lika värde.

Jämlikhet

Ojämlikhet, tillväxt och facklig organisering

1 tim 35 min

Ojämlikheten har ökat i en majoritet av OECD-länderna under de senaste decennierna. Sverige sticker ut som ett land där inkomstskillnaderna ökat mest, om än från låga nivåer.

Arbetsmarknad

ILERA-seminarium om etableringsjobben

1 tim 40 min

Regeringen och LO, Unionen och Svenskt Näringsliv är överens om så kallade etableringsjobb. Syftet är att etablera nyanlända och långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden och att underlätta framtida kompetensförsörjning.

Sida 8 av 171...567891011...17