Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter hösten 2018

Rapport Arbetslösheten är på väg upp – men kan pressas ned rejält med en aktiv finans- och penningpolitik. Resurser till kommunerna, vuxenutbildning, införandet av etableringsjobb och att Riksbanken avvaktar med att höja räntan är vad som krävs för att åstadkomma detta, enligt LO-ekonomernas prognos Ekonomiska utsikter hösten 2018.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Arbetslösheten går att sänka ytterligare 

Svensk ekonomi passerar nu toppen av högkonjunkturen. Tillväxttakten blir därmed lägre de närmaste åren. Arbetskraftsdeltagandet fortsätter att öka något 2019, men går sedan tillbaka när konjunkturen försvagas. Därför bottnar arbetslösheten på drygt sex procent i år, för att därefter öka till runt 6,5 procent. LO-ekonomerna menar att arbetslösheten kan sänkas betydligt med en aktiv finans- och penningpolitik.

LO-ekonomernas rekommendationer

Låt inte 2019 bli ett förlorat år

  • Riksdagen bör kunna enas om att genomföra några viktiga reformer och finanspolitiska åtgärder. Exempelvis det av parterna framförhandlade förslaget till etableringsjobb, välbehövliga resurser till kommuner och landsting och insatser för ökad vuxenutbildning.

Avvakta med att höja räntan

  • LO-ekonomerna anser att det i nuläget bör råda stor försiktighet med räntehöjningar innan Riksbanken börjar återtåget mot högre räntor.

Ladda ned LO-ekonomernas konjunkturprognos hösten 2018 här (pdf) 

Se presentationen av LO-ekonomernas prognos i LO Play