Fråga facket Fråga facket

Ekonomiska utsikter våren 2020

Rapport De ekonomiska effekterna av coronapandemin har varit dramatiska för den globala ekonomin. En illustration av det snabba förloppet är att USA i början på året hade den lägsta arbetslösheten på 50 år. Nu har landet den högsta arbetslösheten på 80 år.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

BNP minskar med 5 procent i år

  • Sverige drabbas, i likhet med omvärlden, hårt av den djupa ekonomiska nedgången. Restriktioner som införts för att hindra smittspridning har fått långtgående konsekvenser för människors sätt att leva och har därmed slagit undan en betydande del av efterfrågan på olika tjänster.
  • Inom varuproduktionen har företagen drabbats av brutna leverantörskedjor. Många underleverantörer till de stora industrierna har inte fått avsättning för sina produkter när industrin står still. Särskilt hårt har motorfordonsindustrin drabbats.
  • För helåret 2020 räknar vi med att det svenska näringslivets förädlingsvärde minskar med sju procent i fasta priser jämfört med 2019. Tillsammans med de offentliga verksamheternas ökning med knappt en procent innebär det en BNP-minskning på drygt fem procent i år.

Rapporten Ekonomiska utsikter våren 2020 (pdf)

Se rapporten presenteras i LO Play