Fråga facket Fråga facket

Ett svårt val - en skrift om EMU

Rapport Denna skrift är utarbetad av LO-ekonomerna. LO som organisation har inte tagit någon formell ställning angående EMU och en svensk anslutning till EMUs tredje etapp, den gemensamma valutan. Frågorna kommer att behandlas vid LO-kongressen i september 2000. Vi vill föra fram vad vi bedömer som troliga utvecklingar både vid medlemskap och utanförskap samt vilken vikt man bör fästa vid olika argument, inte minst de som hittills hörts i debatten. Likaledes presenterar vi några konkreta förslag på dellösningar för att på ett mer effektivt sätt möta konjunkturnedgångar och chocker i framtiden och därmed rädda arbetstillfällen och välfärd. Detta är något som kommer att behövas särskilt om Sverige ansluter sig till euron.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning