Fråga facket Fråga facket

EUs nya grundlag Förslaget och fackliga kommentarer

Rapport Debatten om ett nytt fördrag för EU har varit intensiv under flera år och kommer förhoppningsvis att fortsätta att vara det era år och kommer förhoppningsvis att fortsätta att vara det fram till ett eventuellt antagande. I den här skriften, som LO har tagit fram i samarbete med förbunden, beskrivs dels huvuddragen i förslaget till ett nytt fördrag, dels vad som har hänt med de idéer som LO har fört fram. Beskrivningen ska ge en sammanfattande bild av förslagets uppbyggnad och innehåll. Avsikten är framför allt att försöka få fram var och på vilket sätt det skiljer sig från de nuvarande fördragstexterna, de som idag avgör vad EU kan besluta om.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning