Fråga facket Fråga facket

F-skattesystemets skuggor

Rapport Sedan F-skattesystemet infördes 1993 har reglerna ändrats flera gånger. Systemet har med tiden blivit allt mer generöst. De viktigaste ändringarna genomfördes av den borgerliga regeringen 2009. En offentlig utredning från 2017 anger att det falska företagandet ökat.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Allt fler falska egenföretagare

Rapporten bygger på en ny enkätundersökning inom LO-förbunden. Den visar att det förekommer ett omfattande missbruk av F-skattesystemet på LO-förbundens avtalsområden. Det händer att anställda sägs upp och erbjuds att fortsätta med samma arbetsuppgifter som F-skattare. Allt fler har sagts upp och ersatts med falska egenföretagare under de senaste fem åren. Men det är stor skillnad mellan olika sektorer av arbetsmarknaden. Problemen är störst inom bygg- och transportsektorn. 

LO-förbundens enkätsvar visar att arbetsgivare anlitar egenföretagare istället för att anställa och att detta ökat under de senaste fem åren. Egenanställningar förekommer på en del av LO-förbundens avtalsområden. I regel är det samma sektorer som har problem med missbruk av F-skattesystemet och falskt egenföretagande. Problemet med egenanställningar har dock betydligt mindre omfattning. 

Av LO-förbundens enkätsvar framgår att det förekommer egenföretagande bland dem som arbetar tillfälligt i Sverige. På Byggnads avtalsområden är problemen med missbruk av F-skattesystemet och falskt egenföretagande bland dem som arbetar tillfälligt i Sverige stora. Även på vägransportsområdet uppges problemen vara stora.

Ladda ned rapporten F-skattesystemets skuggor här (pdf)