Fråga facket Fråga facket

Fler jobb - bättre jobb - underlagsrapport

Rapport Frågan om hur Sverige kan få fler jobb och bättre jobb är nästan alltid lika aktuell. Fackföreningsrörelsen vill ha fler jobb – men inte till vilket pris som helst. Fler jobb måste alltid gå hand i hand med att de nya jobben blir bra jobb. Under lång tid lyckades Sverige skapa både fler och bättre jobb. Under de senaste 15 åren har dock utvecklingen sett sämre ut. Jobben har inte blivit fler och arbetsvillkoren för vissa grupper har försämrats. I 2006 års valrörelse aktualiserades frågan om jobben än mer. Frågan om det går att få både fler och bra jobb och hur det i sådana fall är möjligt har varit i centrum för debatten sedan dess.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning