Fråga facket Fråga facket

Isocyanater på jobbet - Ett handlingsprogram från LO

Rapport En av fackföreningsrörelsens främsta uppgifter är att med stor uppmärksamhet följa den tekniska utvecklinen med målsättningen att förhindra skadeverkningar på människa och miljö. Ny kunskap visar att symptom som astma och allergier har sin förklaring i en exponering för isocyanater på arbetsplatsen. Bristfälliga mätmetoder har dock hittills dolt sambandet mellan ohälsan och arbetet. Denna skrift redovisar de fackliga kraven på åtgärder för att med nuvarande kunskaper minska riskerna för arbetstagarna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning