Fråga facket Fråga facket

Kränkningar av fackliga rättigheter 2005

Rapport Rapporten om kränkningar av fackliga rättigheter tas årligen fram av Fria Fackföreningsinternationalen, FFI. FFI är en sammanslutning av oberoende och demokratiska fackföreningar världen runt. LO och TCO är med i FFI. FFI:s medlemmar rapporterar varje år de övergrepp som sker i deras land mot de fackliga rättigheter som FN:s medlemsländer tillerkänner sina medborgare i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. LO-TCO Biståndsnämnd tar i samarbete med Amnestys fackliga grupp fram en svensk översättning av rapporten årligen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning