Fråga facket Fråga facket

Långvarig överskuldsättning - den bortglömda ojämlikheten

Rapport Omkring en kvarts miljon personer i Sverige är långvarigt överskuldsatta. Det innebär att de har varit överskuldsatta i minst fem år. Nästan etthundra tusen personer har varit överskuldsatta i tjugo år eller längre.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Överskuldsättning - en angelägenhet för alla

Det svenska systemet för överskuldsättning är så konstruerat att dessa individer i regel inte får uppbära inkomster som överstiger existensminimum om de inte har nått ett avtal med sina långivare. Det innebär att de flesta av dem lever under ekonomiskt svåra förhållanden i åratal.

Konsekvenserna av en sådan livsföring är hård. Forskningen har visat att överskuldsatta i högre utsträckning än andra drabbas av sömnsvårigheter, självmordstankar, ångest, depressioner, alkohol- och narkotikamissbruk, hjärt- och kärlsjukdomar och förtida död.

Något större hopp är inte heller i sikte. Möjligheterna att bli skuldfri är i dag begränsade. Många av de som varit överskuldsatta i tjugo år eller längre kommer aldrig att bli skuldfria om inte skuldsaneringsinstitutet förändras i grunden. Dessutom hamnar nya personer ständigt hos Kronofogden på grund av obetalda skulder.

Överskuldsättning har en tydlig ojämlikhetsdimension

Arbetslösa, sjukskrivna, låginkomsttagare, ensamstående och lågutbildade är överrepresenterade bland de överskuldsatta.

Enligt en del forskare finns det också ett orsakssamband mellan ökad ojämlikhet och ökad skuldsättning. Höginkomsttagare konsumerar i regel en lägre andel av sina inkomster. Ju fler de är och ju mer de tjänar i förhållande till övriga befolkningen, desto mer ökar utbudet av krediter. Samtidigt ökar efterfrågan på krediter hos de som har halkat efter ekonomiskt, antingen för att de behöver låna för att kunna öka sin reala konsumtionsförmåga eller för att de vill hänga på de rikas lyxkonsumtion. 

Ökade offentliga utgifter

Överskuldsättning är inte bara ett socialt problem utan innebär kostnader för hela samhället. Eftersom Kronofogdemyndigheten har möjlighet att driva in alla inkomster utöver ett förbestämt belopp minskar incitamenten att arbeta för den överskuldsatte. Det kan leda till lägre produktion och mindre skatteintäkter. De offentliga utgifterna kan i sin tur öka på grund av ökade sjukvårdskostnader, behov av arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd med mera. 

I framtiden riskerar fler att drabbas av överskuldsättning. Hushållens omfattande bostadslån innebär att många kan få problem med sin ekonomi om räntorna eller arbetslösheten skulle öka kraftigt. Hur samhället hanterar överskuldsättning är därför en fråga som berör oss alla. 

Rapporten Långvarig överskuldsättning - den bortglömda ojämlikheten (pdf)

LO arrangerar ett seminarium om frågan den 10 maj 2017. Läs mer här.