Fråga facket Fråga facket

LO och TCO i remissvar till Lavalutredningen

Remissyttrande Merparten av de problem som Lavaldomen har skapat kan lösas inom ramen för den svenska kollektivavtalsmodellen. Därför välkomnar vi inriktningen på utredningens förslag. Men för att garantera att utländsk arbetskraft likabehandlas med svensk arbetskraft måste EGs lagstiftning ändras. Det säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till den så kallade Lavalutredningen, som på regeringens uppdrag har lämnat förslag till hur Sverige ska hantera konsekvenserna av EG-domstolens dom i det så kallade Laval-målet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning