Fråga facket Fråga facket

LO och valet 2006

Rapport För att ur ett fackligt perspektiv analysera valnederlaget för socialdemokratin 2006 och för att utvärdera den fackliga valrörelsen beslutade LOs styrelse den 16 oktober 2006 att tillsätta en valanalysgrupp. Uppdraget som gavs var att analysera i vilken omfattning och hur LO-förbundens medlemmar röstat, de organisatoriska och opinionsbildande insatserna samt göra en analys av de politiskt prioriterade frågorna. Även de geografiska skillnaderna i valresultatet skulle granskas.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning