Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2007

Rapport Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har ökat stadigt de senaste åren och år 2006 var inget undantag. Den genomsnittliga månadslönen var då 19.600 kronor för arbetare och 28.200 kronor för tjänstemän. En skillnad på hela 8.600 kronor till tjänstemännens favör. I procent räknat är skillnaden 44 procent. Uppdelat på privat och offentlig sektor så är det tjänstemän inom privat sektor som har högst medellön, 29.700 kronor, medan arbetare inom offentlig sektor har lägst med 17.900 kronor. Det visar LOs årliga bearbetning av Statistiska centralbyråns lönestrukturstatistik gällande år 2006.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning