Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2010

Rapport LO-förbundens samordning inför Avtal 2007-2009 fokuserade på att ge kvinnor och lågavlönade extra höga löneökningar. Resultatet visar sig nu ha blivit mycket lyckat då löneskillnaden har minskats mellan såväl kvinnor och män som mellan arbetare och tjänstemän. Rapporten redogör även för löner och löneutveckling efter klass och kön år 1999-2009.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning