Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2018

Rapport Löner och löneutveckling år 1913-2017 efter klass och kön.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sammanfattning

  • Medellönen för samtliga anställda var 33 000 kronor i månaden enligt 2017 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 26 500 kronor och för tjänstemän 39 300 kronor. Medellönen var alltså 12 800 kronor, eller 48 procent, högre för tjänstemän än för arbetare. 
  • De tre senaste åren, år 2015-2017, har medellönen för samtliga anställda ökat med 7,3 procent. För arbetare har lönerna ökat med 6,9 procent och för tjänstemän med 7,6 procent. I kronor motsvara det 1 720 kronor för arbetare och 2 780 kronor för tjänstemän. 
  • Medellönen för kvinnor var 30 800 kronor och för män 35 100 kronor år 2017. Medellönen är alltså 4 300 kronor, eller 14 procent, högre för män. Bland arbetare var skillnaden 3 300 kronor, 13 procent, och bland tjänstemän 7 600 kronor, 21 procent. 
  • År 2015-2017 har lönerna ökat mer för kvinnor än för män räknat i såväl procent som i kronor. Bland samtliga anställda ökade medellönen för kvinnor med 8,2 procent, 2 340 kronor, och för män med 6,7 procent, 2 220 kronor. Lönerna har ökat mer för kvinnor än för män bland både arbetare och tjänstemän, dock bara räknat i procent bland arbetare.
  • På 2000-talet har medellönen för samtliga anställda ökat med totalt 66 procent. För arbetare har lönerna ökat med 62 procent och för tjänstemän med 73 procent år 2000-2017. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat med 10 procentenheter, eller 6 400 kronor, de senaste 17 åren.
  • Även reallönerna har ökat nästan varje år under 2000-talet. Det vill säga att lönerna har ökat mer än vad inflation och konsumentpriser har ökat. För arbetare har reallönen ökat med 30 procent och för tjänstemän med 35 procent år 2000-2017. 

Ladda ned rapporten Lönerapport år 2018 (pdf)