Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2021

Rapport Medellönen för samtliga anställda var 35 400 kronor i månaden enligt 2020 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 28 000 kronor och för tjänstemän 42 200 kronor. Medellönen var alltså 14 200 kronor, eller 51 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Sammanfattning

De tre senaste åren, år 2018-2020, har medellönen för samtliga anställda ökat med 6,0 procent. För arbetare ökade medellönen med 4,9 procent och för tjänstemän med 6,6 procent. I kronor motsvarar det 1 310 kronor för arbetare och 2 620 kronor för tjänstemän. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat med cirka 1 300 kronor, eller cirka 2,4 procentenhet, år 2018-2020. För hela 2000-talet har lönegapet ökat med 8 200 kronor, eller 13 procentenheter.

Det bör dock noteras att de här redovisade lönerna och löneökningarna för arbetare har påverkats av LO-förbundens prolongerade avtal år 2020 vilket medfört att den lönestatistik som används i denna rapport inte fångat upp de löneökningar som kom att gälla från och med första december 2020. Dessa kommer troligen med i statistiken gällande år 2021 i stället.

Kvinnor och män

Medellönen för kvinnor var 33 300 kronor och för män 37 300 kronor år 2020. Medellönen var alltså 4 000 kronor, eller 12 procent, högre för män. Bland arbetare var skillnaden 3 400 kronor, 14 procent, och bland tjänstemän 7 300 kronor, 19 procent. 

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat på 2000-talet. Minskningen har dock främst skett bland tjänstemännen och år 2018-2020 ökade medellönen bland tjänstemän med 7,6 procent för kvinnor och 5,7 procent för män. Bland arbetare ökade medellönen med 5,3 procent för kvinnor och 4,7 procent för män. 

Reallöner

Reallönerna har ökat nästan varje år under 2000-talet och för år 2018–2020 ökade reallönerna för arbetare med 0,8 procent och för tjänstemän med 2,6 procent. Totalt för hela 2000-talet så har reallönen ökat med 37 procent för arbetare och med 49 procent för tjänstemän år 2000-2020.

Lönerapport år 2021 (pdf)

Pressmeddelande