Fråga facket Fråga facket

Lönerapport år 2022

Rapport Medellönen för samtliga anställda var 36 400 kronor i månaden enligt 2021 års lönestatistik. För arbetare var medellönen 28 500 kronor och för tjänstemän 43 600 kronor. Medellönen var alltså 15 100 kronor, eller 53 procent, högre för tjänstemän än för arbetare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Löner och löneutveckling år 1913-2021 efter klass och kön

De två senaste åren, år 2020-2021, har medellönen för samtliga anställda ökat med 4,9 procent. För arbetare ökade medellönen med 3,9 procent och för tjänstemän med 5,5 procent. I kronor motsvarar det 1 080 kronor för arbetare och 2 260 kronor för tjänstemän. Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän har därmed ökat med 1 180 kronor, eller cirka 1,5 procentenhet, år 2020-2021.

För hela 2000-talet har lönegapet dock ökat ännu mer; från 40 procent högre medellön för tjänstemän än för arbetare år 2000 till 53 procent år 2021. Lönegapet var därmed lika stort år 2021 som på 1930-talet.

Kvinnor och män

Medellönen för kvinnor var 34 200 kronor och för män 38 400 kronor år 2021. Medellönen var alltså 4 200 kronor, eller 12 procent, högre för män. Bland arbetare var skillnaden 3 600 kronor, 14 procent, och bland tjänstemän 7 500 kronor, 19 procent.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män har därmed ökat något 2020-2021. För hela 2000-talet har löneskillnaden däremot minskat, dock främst bland tjänstemän. Bland tjänstemän har löneskillnaden mellan kvinnor och män minskat med cirka åtta procentenheter och bland arbetare med cirka tre procentenheter år 2000-2021.

Reallöner

Reallönerna har ökat nästan varje år under 2000-talet. År 2020-2021 ökade reallönerna för arbetare med 1,2 procent och för tjänstemän med 2,7 procent. Totalt för hela 2000-talet så har reallönen ökat med 36 procent för arbetare och med 51 procent för tjänstemän år 2000-2021.

Sektor

Medellönen var högre inom privat sektor än i offentlig sektor bland såväl arbetare som tjänstemän. Dessutom ökade lönerna mer i privat sektor än i offentlig sektor år 2020-2021. Skillnaden var dock större bland tjänstemän än bland arbetare. Dessförinnan ökade lönerna mer i offentlig sektor än i privat sektor sex år i rad. Även detta gällde främst bland tjänstemän, då ett antal tjänstemannayrken hade en period av gynnsam löneutveckling.

Rapporten är skriven av Mats Larsson, enheten för samhällspolitik, LO

Lönerapport 2022 (pdf)