Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande avseende EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

Remissyttrande LO välkomnar förordningen om europeiska regionala utvecklingsfonden och sammanhållningsfonden, särskilt den förenklade ansökningsprocessen, den tematiska indelningen samt kopplingen till den sociala pelaren. Den unika och specifika kännedom som den regionala nivån besitter måste dock tillvaratas i det nya programmet. Därför är viktigt att de redan etablerade nationella nätverk och strukturer som fungerar kan fortsätta verka och vara en del i den nya sammanhållningspolitiken.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning