Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna

Remissyttrande LO ser mycket positivt på att minderåriga kan arbeta och tidigt få egen inkomst och kontakt med arbetslivet. Men arbetet får inte gå ut över de ungas välbefinnande och utveckling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning