Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag - införande av sanktionsavgifter i föreskrifter

Remissyttrande LO anser att fler regler än de Arbetsmiljöverket föreslår behöver förses med sanktionsavgift. Den lägsta nivån på avgiften är i flera fall för låg för att vara förebyggande och en del regler behöver flyttas till en högre risknivå. LO har också en del mindre invändningar mot principerna i Arbetsmiljöverkets förslag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning