Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Remissyttrande LO anser att Arbetsmiljöverkets förslag till nya föreskrifter i vissa delar är pragmatiska och bra. Det gäller till exempel skarpare krav runt tillgänglighet, tydliggörande av organisatoriska krav samt skydd mot fall. LO gläds också åt att de allmänna råden finns kvar, även om de kunde ha varit utförligare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning