Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Remissyttrande I egenskap av facklig organisation uppmärksammar och uppskattar vi särskilt att kommissionen lyfter fram nödvändigheten av en rättvis omställning och att ingen region, gemenskap eller individ ska lämnas i sticket. Likaså att kommissionen poängterar behovet av att satsa på utbildning och kompetensutveckling så att nuvarande och kommande generationer ska kunna ta de jobb som uppstår.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning