Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering

Remissyttrande För LO är det självklart att arbetstagare som kommer till Sverige från andra länder ska ges samma lön och arbetsvillkor som redan boende i Sverige. Det senaste decenniet har LO-förbunden sett alltför många exempel på hur arbetskraftsinvandrare tvingas arbeta under fruktansvärda arbetsförhållanden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning