Fråga facket Fråga facket

LOs yttrande över promemoria Privat rekryterings- och förmedlingsverksamhet för sjömän

Remissyttrande När det gäller möjligheten för privata aktörer att mot avgift bedriva rekryterings- och förmedlingsverksamhet för sjömän öppnar konventionen upp för en möjlighet för de enskilda medlemsstaterna att tillåta detta. Liksom påpekas i promemorian understryks det i konventionen att ingen stat är tvingad att införa ett system för privat rekrytering och förmedling.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning