Fråga facket Fråga facket

Lyfter floden alla båtar? 2002

Rapport Varför har vi skrivit denna rapport? En utlösande faktor var att SCB på försommaren 2002 rapporterade att spridningen i inkoms­ter fortsätter att öka. Ginikoefficienten för disponibel inkomst har ökat från 0,266 år 1999 till 0,298 år 2000. Det är den största årliga ökningen som någonsin uppmätts av SCB. Det fick oss att fundera på vad det är som pågår i Sverige och varför inkomsterna blir allt mer ojämlikt fördelade.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning