Fråga facket Fråga facket

Näringslivet ökar takten - elitrapport nummer 4

Rapport Det finns ingen offentlig statistik i Sverige över inkomstutvecklingen för den krets som brukar kallaas makteliten. Det är för att avhjälpa den bristen som LO har tagit inititativet till rapportserien om maktelitens inkomstuteckling. Vi har följt inkomstutvecklingen för makteliten sedan 1959 och tidigare publicerat tre rapporter. Detta är en fjärde delrapport i den serien. Den första rapporten kom år 1999.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning