Fråga facket Fråga facket

Norm för lönebildning

Rapport Sedan mitten av 1990-talet har de nominella löneökningarna i Sverige etablerats på en nivå som överensstämmer med de viktigaste konkurrent­länderna i Europa. Samtidigt har Sverige haft en klart högre tillväxt än konkurrenterna i det övriga EU-området. Därför menar LO-ekonomerna att den rådande Europanormen inte är tillräcklig som rättesnöre för den svenska lönebildningen, utan måste kompletteras med en biregel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning