Fråga facket Fråga facket

Röster om facket och jobbet rapport 1 - Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter

Rapport Detta är den första rapporten i en serie om sju rapporter. En facklig organisation är en idéburen medlemsorganisation vars syfte är att värna sina medlemmars intressen. Samtidigt som det kan vara mycket nära mellan den enskilda medlemmen och den fackliga företrädaren kan avståndet också vara mycket stort. Det är väsentligt för en facklig organisation att fånga upp medlemmarnas åsikter och att driva de frågor som medlemmarna anser är viktiga. Alla har inte förmåga eller engagemang nog att föra fram sina önskemål den traditionella fackliga vägen och därför kan en intervjuundersökning som den här ge röst åt dessa medlemmar vars röster annars skulle vara ohörda.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning