Fråga facket Fråga facket

Samhällsekonomi i koma

Rapport Huvudorsaken till den svaga världsekonomin och till att återhämtningen efter krisen 2008 inte tagit fart är den historiskt låga löneandelen, dvs att kapitalägarna tar en allt större del av överskotten i ekonomin. Medicinen mot detta är en mer offensiv lönepolitisk strategi i en internationell kontext. Det skriver Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Göteborgs universitet, i den nya rapporten Samhällsekonomi i koma - kan höjda löner återuppliva den?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kapitalisten behöver löntagarens konsumtion

Den historiskt sett låga löneandelen, där kapitalägarna tar en allt större del av överskotten i ekonomin, kan förklara den haltande ekonomiska utvecklingen.

Erik Bengtsson menar att en fungerande kapitalism förutsätter att det finns en växande efterfrågan i ekonomin och att detta inte enbart är en fråga för den enskilde kapitalisten. Det är avgörande för marknadsekonomins funktionssätt och förmodligen även för kapitalismens långsiktiga överlevnad.

Den viktigaste källan till efterfrågan är arbetstagare som spenderar sina löner. Det har uppskattats att 70 procent av den samlade efterfrågan vilar på löntagarnas konsumtion.

Offensiv lönepolitisk strategi

Bengtsson belyser de negativa effekter som kan uppstå när löneandelen minskar men han visar även på vägar ur det bräckliga ekonomiska läget. Medicinen heter en mer offensiv lönepolitisk strategi i en internationell kontext. Kanske är det just högre löner som kan väcka världens ekonomi till liv igen?

Rapporten Samhällsekonomi i koma (pdf)

Om rapportserien från projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik

Projektet Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik har i uppdrag att arbeta fram underlag till LOs nästa kongressrapport. En rapportserie tas fram av såväl egna som externa experter. Rapporterna ska bidra till en öppen och bred debatt kring frågor som knyter an till kongressrapporten. Slutsatserna är författarnas egna och beslutas inte av LOs styrelse.

Läs mer om projektet.