Fråga facket Fråga facket

Schyst pension med kollektivavtal

Rapport Med kollektivavtal kan alla anställda som omfattas vara trygga med att de har ett bra kompletterande försäkringsskydd. Ett av dessa extra skydd är Avtalspension SAF-LO. De kollektivavtalade försäkringarna ger ersättning för sånt som vi inte vill ska hända – sjukfrånvaro, arbetsskada, arbetslöshet och dödsfall, men även sådant som vi vet händer – föräldraledighet och pension.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Fakta

  • Alla privatanställda med kollektivavtal inom SAF-LO har rätt till Avtalspension SAF-LO (SAF heter i dag Svenskt Näringsliv). Premien betalas in av arbetsgivarna med start samma månad som den anställde fyller 25 år och gäller även vikariat, timanställningar, SMS-anställningar och feriejobb.
  • Flest och mest inbetalningar av premier görs till unga mellan 25-29 år. Drygt 21 procent av alla arbetstagare som fått premier avsatta för inkomståret 2016 var mellan 25–29 år. Motsvarande siffra för arbetstagare mellan 55–59 år var 9,2 procent.
  • Den försäkrade kan till viss del anpassa pensionen genom att välja bland annat förvaltare, pensionsform, återbetalningsskydd och familjeskydd.

Ladda ned rapporten Schyst pension med kollektivavtal (pdf)