Fråga facket Fråga facket

Svart eller vitt? 2003

Rapport LO har intagit en neutral ställning till EMU eftersom LO-kongressens beslut inte kunde uppfyllas. Så beslutet från LOs högsta beslutande organ mellan kongresserna och representantskapet är följande: Att Landsorganisationen ska ställa sig neutral till frågan om Sverige bör ansluta sig till EMUs tredje etapp, den gemensamma valutan. Att ge LOs styrelse i uppdrag att arbeta för en aktivare finanspolitik som bidrar till att trygga hög sysselsättning och stabil välfärd vid ett EMU-medlemskap. Det innebär inte att vi kommer att var passiva. Tvärtom vill LO bidra till debatten och folkbildningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning