Fråga facket Fråga facket

Vad innebär internationaliseringen?

Rapport De flesta skrifterna om internationaliseringen följer ett gemensamt mönster. De tar avstamp i ett besök som författarna gjort i Kina men oftast också Indien. Författarna beskriver den fantastiska utvecklingen i dessa länder och de problem som Sverige därigenom står inför. Få av dessa moderna ”upptäcksresanden” ägnar dock särskilt mycket möda åt att studera den påverkan internationaliseringen faktiskt haft på Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning