Fråga facket Fråga facket

Vägar till nya jobb - LOs program för näringspolitik och regional utveckling

Rapport Programmet ”Vägar till nya jobb” handlar om att stärka förutsättningarna för en utvecklad och mer kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster i Sverige. Det gäller insatsområden som innovationspolitik, utbildning och kompetensutveckling samt förnyelse av produktionens infrastruktur. Med stöd av en sammanhållen näringspolitik förordas uppbyggnaden av starka näringsregioner med ökat ansvar för regionalt tillväxtarbete. Programmet pekar på nödvändigheten av ett ökat fackligt näringspolitiskt engagemang lokalt, regionalt och centralt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning