Fråga facket Fråga facket

Pappers

Arbetsmiljö I Pappers är det svårt att hinna med arbetsmiljöfrågorna i konkurrensen med andra fackliga frågor. Nu rustas organisationen så att fler ska bli kunniga på arbetsmiljöfrågorna.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Pappers utmaningar

  • Mer och mer digitalisering med förändrade arbetssätt. Att Unionen vill värva över medlemmarna upplevs som ett problem. Detta sker p.g.a. att arbetsuppgifterna mer liknar tjänstemännens, då arbetsgivarna ändrar på tjänstebeskrivningarna.
  • Slimmade organisationer leder till nedskärningar. Bemanningsfrågan och arbetstid (skiftscheman och längre arbetspass) är en viktig och prioriterad fråga för Pappers.
  • Arbetsgivarna satsar inte på kompetensutveckling längre i samma utsträckning som förr och kompetensutveckling förutsätter en bemanning som medger utbildning.
  • Arbetsgivarnas arbetsmiljösatsningar görs ibland utan samverkan med facket.
  • Det upplevs svårt att få den organisatoriska och sociala arbetsmiljön att bli verkstad. Det är stor obalans mellan krav och resurs. De lokala avdelningarna mäktar inte med arbetsmiljöfrågorna längre, andra fackliga frågor tar för stor plats. Pappers prioriterar därför arbetet med skyddsombudens roll och utbildningssatsningar. Alla ska ha en grundläggande BAM (arbetsmiljöutbildning) på 40 timmar. Det förekommer tyvärr att det lokala facket inte deltar vid vare sig planering eller genomförande av BAM annat än som kursdeltagare.

Verktygslåda

Pappers agenda för avdelningsbesök