Stäng Sök Arkiv Till LO.se

Söker...

Arbetsmiljöarbetet i en snabb strukturomvandling

Vänligen acceptera cookies för att se denna video.

Svenska ILERA-föreningen arrangerar webbinarium om hur en inkluderande strategi bör se ut för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Den nuvarande arbetsmiljöstrategin är inne på slutvarvet och regeringskansliet förbereder nu en ny strategi för de kommande åren.

Professor Magnus Sverke reflekterar över den nuvarande strategins styrkor och svagheter samt ger sin syn på vad som är viktigt för att motverka ohälsa och olycksfall och för att upprätthålla en god arbetsmiljö.

Statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé redovisar sina tankar för den framtida arbetsmiljöstrategin. Sedan blir det kommentarer från parterna och diskussion.

Medverkande:

Magnus Sverke, professor, Stockholms universitet
Rasmus Cruce Naeyé, statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Susanna Gideonsson, LOs ordförande
Karin Fristedt, utredare, Saco
Ulrika Hagström, arbetsmiljöexpert, TCO
Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert, representerar Svenskt Näringsliv och SKR

Moderator: Mats Wadman, ordförande Svenska ILERA-föreningen

2 tim

Kopiera länk för delning